Bluetooth Headset BH 803 - Samtalshantering

background image

Samtalshantering

Använd den mobila enheten som vanligt om du vill ringa ett samtal när
headsetet är anslutet till enheten. Den blå indikatorn blinkar under
samtalet.

Om enheten stöder återuppringning av det senaste numret med headsetet
trycker du två gånger på flerfunktionsknappen i passningsläge.

Om enheten kan hantera röstuppringning med headsetet, håller du
flerfunktionsknappen intryckt i 2 till 3 sekunder tills den mobila enheten
börjar röstuppringningen. Fortsätt sedan enligt anvisningarna i enhetens
handbok. Röstuppringning kan inte användas under ett samtal.

När telefonen ringer blinkar indikatorlampan snabbt med blått ljus och
en ringsignal hörs i headsetet. Om du vill besvara samtalet trycker du på
flerfunktionsknappen eller använder knapparna på den mobila enheten.

5

background image

A n v ä n d n i n g

14

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger på
flerfunktionsknappen eller använder knapparna på den mobila enheten.

Om du vill avsluta samtalet trycker du på flerfunktionsknappen eller
använder knapparna på den mobila enheten.

Om du vill parkera ett samtal (eller återta samtalet) håller du
flerfunktionsknappen intryckt.

Om du vill besvara ett väntande samtal och parkera det pågående
samtalet, håller du flerfunktionsknappen intryckt. Om du vill besvara ett
väntande samtal och avsluta det pågående samtalet, trycker du kort på
flerfunktionsknappen. Om du vill växla mellan det aktiva och det
parkerade samtalet, håller du flerfunktionsknappen intryckt. Om du vill
avsluta det aktiva samtalet och göra det parkerade samtalet aktivt,
trycker du kort på flerfunktionsknappen. För att kunna använda de här
funktionerna måste den mobila enheten ha stöd för profilen Bluetooth
Hands-Free 1.5, och dessutom måste samtal väntar vara aktiverat i
enheten. Samtal väntar är en nättjänst.