Bluetooth Headset BH 803 - Radera eller återställa inställningarna

background image

Radera eller återställa inställningarna

Om du vill radera alla hopkopplingsinställningar från headsetet, håller du
flerfunktionsknappen intryckt och drar fingret tre gånger mot
flerfunktionsknappen på det beröringskänsliga området. Indikatorn växlar
två gånger mellan rött, grönt och blått. Efter att inställningarna är
raderade går headsetet in i ihopkopplingsläge under ca 5 minuter
(indikatorlampan blinkar snabbt med blått ljus).

Om headsetet slutar fungera trots att det är laddat och du vill återställa
det sätter du in headsetet i laddaren och håller samtidigt
flerfunktionsknappen intryckt. Återställningen raderar inte headsetets
inställningar.

background image

I n f o r m a t i o n o m b a t t e r i

16