Bluetooth Headset BH 803 - Slå på och stänga av headsetet

background image

Slå på och stänga av headsetet

När du vill slå på headsetet håller du flerfunktionsknappen intryckt tills
headsetet avger en ljudsignal och indikatorn börjar lysa. När headsetet
kan anslutas till en hopkopplad enhet blinkar indikatorlampan långsamt
med grönt sken. När headsetet är anslutet till en hopkopplad enhet och är
klart att användas blinkar indikatorlampan långsamt med blått sken. Om
headsetet inte har kopplats ihop med någon enhet går det automatiskt in
i ihopkopplingsläge (se “Koppla ihop headsetet med andra enheter”,
sidan 10).

När du vill stänga av headsetet håller du flerfunktionsknappen intryckt i
minst fyra sekunder tills indikatorlampan blir röd. Om headsetet inte
ansluts till en hopkopplad enhet inom ca 30 minuter stängs det av
automatiskt.

background image

K o m m a i g å n g

10