Bluetooth Headset BH 803 - Laddare

background image

Laddare

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan du använder dem med headsetet.
Headsetet är avsett att användas med laddarna AC-6 och DC-6.

Varning! Använd endast laddare som godkänts av Nokia för användning
med just det här tillbehöret. Om andra tillbehör kopplas in kan
telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det
innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i
sladden