Bluetooth Headset BH 803 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Headsetet har ett inbyggt, icke löstagbart, laddningsbart batteri. Försök
inte att ta bort batteriet eftersom det kan skada headsetet.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut laddarens kabel till kontakten för

laddaren på headsetet. Indikatorn lyser
rött under laddningen. Det kan dröja lite
innan laddningen börjar. Om
laddningen inte startar kopplar du ur
laddaren, ansluter den igen och försöker
en gång till. Det kan ta upp till en timme att ladda batteriet helt med
laddaren AC-6 eller DC-6.

3. När batteriet är helt laddat lyser indikatorlampan med grönt sken.

Koppla bort laddaren från headsetet och nätuttaget.

background image

K o m m a i g å n g

9

Du kan även ladda batteriet via USB-porten på en kompatibel dator med
Nokia anslutningskabel CA-101 (säljs separat). Anslut ena änden av
adaptern till laddarkontakten och den andra änden till USB-porten på
datorn.

När batteriet är fulladdat har du ca 6 timmars samtalstid eller upp till
160 timmar i passningsläge. Tiderna kan emellertid variera när enheten
används med olika kompatibla Bluetooth-enheter, mellan olika
användningsinställningar och -beteenden och i olika miljöer.

När batteriet är nästan urladdat avger headsetet en ljudsignal med jämna
mellanrum och indikatorn börjar blinka långsamt med rött ljus.