Bluetooth Headset BH 803 - Koppla ur headsetet

background image

Koppla ur headsetet

Om du vill koppla bort headsetet från den mobila enheten stänger du
av headsetet eller kopplar bort det via enhetens Bluetooth-meny.

Du behöver inte ta bort ihopkopplingen med headsetet för att koppla ur det.

background image

K o m m a i g å n g

11