Bluetooth Headset BH 803 - Återansluta headsetet

background image

Återansluta headsetet

Om du vill ansluta headsetet till den ihopkopplade mobila enheten
manuellt slår du på headsetet och gör anslutningen på enhetens
Bluetooth-meny eller håller flerfunktionsknappen intryckt tills du hör
ett kort pip.

På enheten kanske du kan tillåta att headsetet ansluter automatiskt till
den när headsetet slås på. Om du vill göra detta på en Nokia-enhet ändrar
du inställningarna för hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.