Bluetooth Headset BH 803 - Koppla ihop headsetet med andra enheter

background image

Koppla ihop headsetet med andra enheter

1. Kontrollera att den mobila enheten är påslagen.

2. Om du vill koppla ihop headsetet om det inte tidigare kopplats ihop

med en enhet, slår du på headsetet. Headsetet går in i ihopkopp-
lingsläget och indikatorlampan börjar blinka snabbt med blått ljus.

Om du vill koppla ihop headsetet om det tidigare varit ihopkopplat
med en annan enhet, ser du till att headsetet är avstängd. Håll sedan
flerfunktionsknappen intryckt tills indikatorlampan börjar blinka
snabbt med blått ljus.

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på den mobila enheten och ställ in

enheten på att söka efter Bluetooth-enheter. Användarhandboken
till enheten innehåller mer information.

4. Välj headsetet (Nokia BH-803) i listan med enheter som hittats.

5. Ange lösenordet 0000 för att koppla ihop och ansluta headsetet till

enheten. Med vissa mobila enheter kan du behöva upprätta
anslutningen separat efter hopkopplingen. Användarhandboken till
enheten innehåller mer information. Du behöver bara koppla ihop
headsetet med enheten en gång.

Om hopkopplingen lyckas visas headsetet på den meny på den mobila
enheten som innehåller alla för tillfället hopkopplade Bluetooth-enheter.