Bluetooth Headset BH 803 - Felsökning

background image

Felsökning

Om du inte kan ansluta headsetet till den mobila enheten gör du följande:

• Kontrollera att headsetet är laddat, påslaget och hopkopplat med

enheten.

• Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

• Kontrollera att headsetet finns inom 10 meters avstånd från enheten

och att det inte finns några hinder, t. ex. väggar eller andra
elektroniska enheter mellan headsetet och enheten.

background image

A n v ä n d n i n g

12