Bluetooth Headset BH 803 - Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

background image

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Med trådlös Bluetooth-teknik kan du
ansluta kompatibla enheter utan kablar.
Det krävs inte fri sikt mellan den mobila
enheten och headsetet när Bluetooth
används, men avståndet mellan
enheterna får inte vara längre än
tio meter. Ju närmare enheten och
headsetet befinner sig från varandra
desto bättre kvalitet. På bilden är det
bästa täckningsområdet markerat med
mörkgrå färg. Anslutningen kan störas vid
ökat avstånd och av hinder (markerat med ljusgrå färg) eller av andra
elektroniska enheter.

<10m

background image

I n l e d n i n g

6

Headsetet är kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och
kan använda följande profiler: Headset Profile 1.1 och Hands-free Profile
1.5. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är
kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av
Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller
tjänsteleverantören.

background image

K o m m a i g å n g

7