Bluetooth Headset BH 803 - 1. Inledning

background image

1. Inledning

Med Nokia Bluetooth-headset BH-803 kan du ringa och ta emot samtal
på resande fot och använda den mobila enheten med händerna fria.
Du kan använda headsetet med kompatibla enheter som stöder trådlös
Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda
headsetet. Läs även användarhandboken till den mobila enheten eftersom
den innehåller viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara
headsetet med tillbehör utom räckhåll för små barn.