Bluetooth Headset BH 803 - Overføre samtalen mellom headsettet og mobilenheten

background image

Overføre samtalen mellom headsettet og

mobilenheten

Hvis du vil overføre samtalen fra headsettet til en tilkoblet enhet, holder
du inne flerfunksjonstasten i ca. 4 sekunder (headsettet slår seg av) eller
bruker tastene på enheten. Du overfører samtalen tilbake til headsettet
ved å slå på headsettet (og koble det til den sammenkoblede enheten),
eller ved å holde inne flerfunksjonstasten (hvis headsettet er på).