Bluetooth Headset BH 803 - Anropshåndtering

background image

Anropshåndtering

Du ringer ved å bruke mobilenheten på vanlig måte når headsettet er
koblet til telefonen. Indikatorlampen blinker blått under samtalen.

Hvis enheten støtter tilbakeringing til det sist ringte nummeret med
headsettet, trykker du to ganger på flerfunksjonstasten når det ikke
er noen aktiv samtale.

Hvis enheten støtter taleoppringing med headsettet, holder du inne
flerfunksjonstasten i ca. 2–3 sekunder til mobilenheten starter
taleoppringing, og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for
enheten. Taleoppringing kan ikke brukes under en samtale.

Når du mottar en samtale, blinker indikatorlampen blått i raskt tempo,
og du hører en ringetone gjennom headsettet. Du besvarer et anrop ved
å trykke på flerfunksjonstasten, eller ved å bruke tastene på
mobilenheten.

5

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

14

Du avviser et innkommende anrop ved å trykke to ganger på fler-
funksjonstasten, eller ved å bruke tastene på mobilenheten.

Du avslutter en samtale ved å trykke på flerfunksjonstasten, eller ved å
bruke tastene på mobilenheten.

Du setter en samtale på venting (eller innhenter samtalen) ved å holde
inne flerfunksjonstasten.

Du svarer på en ventende samtale og setter den aktive samtalen på
venting ved å holde inne flerfunksjonstasten. Du svarer på en ventende
samtale og avslutter den aktive samtalen ved å trykke raskt på
fler-funksjonstasten. Du bytter mellom den aktive samtalen og den
ventende samtalen ved å holde inne flerfunksjonstasten. Du avslutter den
aktive samtalen og innhenter den ventende samtalen ved å trykke raskt på
flerfunksjonstasten. For at du skal kunne bruke disse funksjonene må
mobilenheten støtte Bluetooth Hands-Free Profile 1.5, og samtale venter
må være aktivert på enheten. Samtale venter er en nettverkstjeneste.