Bluetooth Headset BH 803 - Koble fra headsettet

background image

Koble fra headsettet

Du kobler headsettet fra mobilenheten ved å slå det av eller koble det fra
i Bluetooth-menyen på enheten.

Du trenger ikke å slette sammenkoblingen til headsettet for å koble det fra.