Bluetooth Headset BH 803 - Sammenkoble headsettet

background image

Sammenkoble headsettet

1. Kontroller at mobilenheten er slått på.

2. Hvis du vil sammenkoble headsettet og det ikke har vært

sammenkoblet med en enhet tidligere, slår du det på. Headsettet
går til sammenkoblingsmodus, og indikatorlampen blinker blått
i raskt tempo.

Hvis du vil sammenkoble headsettet og det har vært sammenkoblet
med en annen enhet tidligere, forsikrer du deg om at headsettet er
slått av og holder inne flerfunksjonstasten til indikatorlampen
begynner å blinke blått i raskt tempo.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobilenheten, og angi at den skal

søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner
i bruker-håndboken for enheten.

4. Velg headsettet (Nokia BH-803) fra listen over enhetene som er

funnet.

5. Skriv inn passordet 0000 for å koble sammen headsettet og enheten

og opprette en kobling mellom dem. For enkelte mobilenheter må
tilkoblingen gjøres separat etter at sammenkoblingen er utført.
Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for enheten.
Sammenkoblingen av headsettet og enheten trenger du bare gjøre én
gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, vises headsettet i menyen på
mobilenheten der du kan se de sammenkoblede Bluetooth-enhetene.

background image

K o m m e i g a n g

11