Bluetooth Headset BH 803 - Ladere

background image

Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen før den brukes med dette headsettet.
Headsettet er beregnet for bruk med ladere av typen AC-6 og DC-6.

Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med dette
ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og
garanti og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.