Bluetooth Headset BH 803 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Headsettet har et internt, fastmontert og oppladbart batteri. Du må ikke
prøve å fjerne batteriet fra headsettet, da dette kan skade headsettet.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til laderkontakten.

Indikatorlampen lyser rødt under lading.
Det kan ta litt tid før ladingen starter.
Hvis ladingen ikke starter, kobler du fra
laderen, kobler den til igjen og prøver
på nytt. Det kan ta opptil 1 time å lade
batteriet helt opp med AC-6- eller DC-6-laderen.

3. Når batteriet er ladet helt opp, lyser indikatorlampen grønt. Koble

laderen fra headsettet og stikkontakten.

background image

K o m m e i g a n g

9

Batteriet kan også lades opp via USB-porten på en kompatibel PC ved
hjelp av Nokia-tilkoblingskabel CA-101 (selges separat). Koble den ene
enden av kabelen til laderkontakten og den andre enden til USB-porten
på PC-en.

Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 6 timer taletid eller opptil
160 timer standby-tid. Tale- og standby-tiden kan variere med ulike
kompa-tible Bluetooth-enheter, brukeroppsett, brukervaner og
omgivelsene.

Når det er lite strøm igjen i batteriet, piper headsettet en gang i minuttet
og indikatorlampen blinker rødt.