Bluetooth Headset BH 803 - Feilsøking

background image

Feilsøking

Hvis du har problemer med å koble headsettet til mobilenheten, gjør du
følgende:

• Kontroller at headsettet er ladet, slått på og sammenkoblet med

enheten.

• Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.

• Kontroller at headsettet er mindre enn 10 meter fra enheten, og at

det ikke er noen hindringer mellom headsettet og enheten, for
eksempel vegger, eller forstyrrelser fra andre elektroniske enheter.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

12