Bluetooth Headset BH 803 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du
koble sammen kompatible enheter uten
kabler. En Bluetooth-tilkobling krever
ikke at det er fri sikt mellom mobil-
enheten og headsettet, men avstanden
mellom enhetene bør ikke være mer enn
10 meter. Jo nærmere mobilenheten
og headsettet er, desto bedre er ytelsen.
Det optimale driftsområdet vises i grått
på bildet. Tilkoblingen kan utsettes for
forstyrrelser pga. avstand og hindringer
(vist i lys grå farge) eller andre elektroniske enheter.

<10m

background image

I n n l e d n i n g

6

Headsettet er i samsvar med Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 + EDR og
støtter følgende profiler: Headset Profile 1.1 og Hands-Free Profile 1.5. Ta
kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten
med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte
områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

background image

K o m m e i g a n g

7