Bluetooth Headset BH 803 - 1. Innledning

background image

1. Innledning

Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-803 kan du ringe og motta samtaler
når du er på farten, og bruke mobilenheten håndfritt. Du kan bruke
headsettet med kompatible enheter som støtter trådløs Bluetooth-
teknologi.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet.
Les også brukerhåndboken for mobilenheten din. Der finner du viktig
informasjon om sikkerhet og vedlikehold. Oppbevar headsettet og tilbehør
utilgjengelig for barn.