Bluetooth Headset BH 803 - Verzorging en onderhoud

background image

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet
met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te
behouden.

Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen
of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische
schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, moet u het apparaat
helemaal laten opdrogen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende
onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen
kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen
beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat
weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht
ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

Probeer niet het apparaat te openen.

Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe
behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek
beschadigen.

Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke
reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat
blokkeren en de correcte werking belemmeren.

background image

V e r z o r g i n g e n o n d e r h o u d

19

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere
toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als
enig apparaat niet goed werkt.

Verwijdering
Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de
documentatie of op de verpakking wil zeggen dat binnen de Europese Unie
alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu’s na gebruik

voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze
producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Lever het product op de daarvoor bestemde plaats in om schade aan het milieu en
aan de volksgezondheid als gevolg van het ongecontroleerd weggooien van afval te
voorkomen en om bij te dragen aan een duurzaam hergebruik van materialen.
Informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de
milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor
producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia.
Meer informatie vindt u op www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of bij
de landspecifieke informatie.