Bluetooth Headset BH 803 - 4. Informatie over de batterij

background image

4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren
worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de
batterij alleen op met laders die door Nokia voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een
volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de
batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen
batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik nooit een lader die is beschadigd.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat
op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in
winterse omstandigheden). Probeer de batterij altijd te bewaren op een
temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Een apparaat met een warme of
koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de
batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in
temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen
kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn.

background image

V e r z o r g i n g e n o n d e r h o u d

18