Bluetooth Headset BH 803 - Gespreksfuncties

background image

Gespreksfuncties

U kunt bellen door uw mobiele apparaat te gebruiken zoals u dat gewend
bent, nadat er een verbinding tot stand is gebracht tussen de headset en
het apparaat. Tijdens een gesprek knippert het indicatorlampje blauw.

Als het apparaat nummerherhaling via de headset ondersteunt, drukt
u tweemaal op de multifunctietoets wanneer er geen gesprek actief is.

Als uw apparaat spraakgestuurde nummerkeuze via de headset
ondersteunt, houdt u de multifunctietoets ongeveer 2 tot 3 seconden
ingedrukt totdat de spraakgestuurde nummerkeuze op het mobiele
apparaat begint en volgt u de instructies in de gebruikershandleiding van
het apparaat. Tijdens een gesprek kan geen gebruik worden gemaakt van
spraakgestuurde nummerkeuze.

Als u een oproep ontvangt, knippert het indicatorlampje snel blauw en
hoort u in de headset een beltoon. U beantwoordt de oproep door op de

5

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

14

multifunctietoets te drukken of de toetsen van het mobiele apparaat te
gebruiken.

U weigert de oproep door tweemaal op de multifunctietoets te drukken of
de toetsen van het mobiele apparaat te gebruiken.

Wilt u het gesprek beëindigen, dan drukt u op de multifunctietoets of
gebruikt u de toetsen van het mobiele apparaat.

Als u een gesprek in de wacht wilt zetten (of weer uit de wachtstand
halen), dan houdt u de multifunctietoets ingedrukt.

Wilt u een oproep in de wachtstand beantwoorden en het huidige gesprek
in de wacht zetten, dan houdt u de multifunctietoets ingedrukt. Als u een
oproep in de wachtstand wilt beantwoorden en het huidige gesprek
beëindigen, dan drukt u kort op de multifunctietoets. Wisselen tussen het
actieve gesprek en de oproep in de wachtstand doet u door de
multifunctietoets ingedrukt te houden. U beëindigt het actieve gesprek en
maakt de oproep in de wachtstand actief door kort op de
multifunctietoets te drukken. Als u van deze functies wilt kunnen
gebruikmaken, moet uw mobiele apparaat Bluetooth Hands-Free Profile
1.5 ondersteunen en moet wisselgesprek op het apparaat zijn
ingeschakeld. Wisselgesprek is een netwerkdienst.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

15