Bluetooth Headset BH 803 - De instellingen wissen of een reset uitvoeren

background image

De instellingen wissen of een reset uitvoeren

Als u alle koppelingsinstellingen van de headset wilt wissen, houdt u de
multifunctietoets ingedrukt en beweegt u uw vinger drie keer over het
aanraakgevoelige gedeelte in de richting van de multifunctietoets.

+

-

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

16

Het indicatorlampje licht dan tweemaal om beurten rood, groen en blauw
op. Nadat deze instellingen zijn gewist, schakelt de headset gedurende
circa 5 minuten over naar de koppelingsstand (het indicatorlampje
knippert snel blauw).

Als de headset niet meer functioneert terwijl deze toch volledig is
opgeladen, kunt u de headset resetten door de lader op de headset aan te
sluiten terwijl u de multifunctietoets ingedrukt houdt. Door op deze
manier te resetten worden de instellingen van de headset echter niet
gewist.

background image

I n f o r m a t i e o v e r d e b a t t e r i j

17