Bluetooth Headset BH 803 - De headset opnieuw verbinden

background image

De headset opnieuw verbinden

Als u opnieuw een verbinding tot stand wilt brengen tussen de headset en
het gekoppelde mobiele apparaat, schakelt u de headset in en maakt u
vanuit het Bluetooth-menu van het apparaat verbinding, of drukt u op de
headset op de multifunctietoets totdat u een korte piep hoort.

Bij uw apparaat is het wellicht toegestaan dat de headset automatisch
verbinding maakt met het apparaat zodra de headset wordt ingeschakeld.
Als u dit wilt doen bij apparaten van Nokia, moet u de instellingen in het
Bluetooth-menu voor gekoppelde apparaten wijzigen.