Bluetooth Headset BH 803 - De headset koppelen

background image

De headset koppelen

1. Controleer of uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

2. Als de headset nog niet eerder is gekoppeld aan een apparaat, schakelt

u de headset in. De headset schakelt over naar de koppelingsmodus en
het indicatorlampje knippert snel blauw.

Als de headset wel eerder is gekoppeld aan een ander apparaat,
schakelt u de headset uit en houdt u de multifunctietoets ingedrukt
totdat het indicatorlampje snel blauw begint te knipperen.

3. Activeer de Bluetooth-functie op het mobiele apparaat en laat het

apparaat naar Bluetooth-apparaten zoeken. Volg hierbij de instructies
in de gebruikershandleiding van het apparaat.

4. Selecteer de headset (Nokia BH-803) in de lijst met gevonden apparaten.

5. Voer de code 0000 in om de headset en het apparaat te koppelen en

te verbinden. Bij sommige mobiele apparaten moet u nog apart
verbinding maken nadat u de apparaten hebt gekoppeld. Raadpleeg
de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie hierover.
U hoeft de headset slechts éénmaal aan het apparaat te koppelen.

Als het koppelen is gelukt, wordt de headset weergegeven in het menu
van het mobiele apparaat, waar u kunt zien welke Bluetooth-apparaten
op dat moment zijn gekoppeld.