Bluetooth Headset BH 803 - Puhelujen käsittely

background image

Puhelujen käsittely

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on
yhteydessä siihen. Sininen merkkivalo vilkkuu puhelun aikana.

Jos langaton laite tukee viime numeron uudelleenvalintaa HF-laitteen
kanssa, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole
käynnissä.

Jos langaton laite tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa, pidä
monitoiminäppäintä painettuna noin 2–3 sekunnin ajan, kunnes langaton
laite aloittaa äänivalinnan, ja toimi langattoman laitteen käyttöoppaassa
kuvatulla tavalla. Äänivalintaa ei voi käyttää puhelun aikana.

Kun saat puhelun, merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä ja kuulet
soittoäänen HF-laitteesta. Jos haluat vastata puheluun, paina
monitoiminäppäintä tai käytä langattoman laitteen näppäimiä.

5

background image

P e r u s k ä y t t ö

14

Jos haluat hylätä puhelun, paina monitoiminäppäintä kahdesti tai käytä
langattoman laitteen näppäimiä.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina monitoiminäppäintä tai käytä
langattoman laitteen näppäimiä.

Jos haluat asettaa puhelun pitoon (tai poistaa sen pidosta), pidä
monitoiminäppäintä painettuna.

Jos haluat vastata odottavaan puheluun ja asettaa käynnissä olevan
puhelun pitoon, pidä monitoiminäppäintä painettuna. Jos haluat vastata
odottavaan puheluun ja lopettaa käynnissä olevan puhelun, paina
monitoiminäppäintä lyhyesti. Jos haluat siirtyä aktiivisen ja pidossa
olevan puhelun välillä, pidä monitoiminäppäintä painettuna. Jos haluat
lopettaa aktiivisen puhelun ja jatkaa pidossa olevaa puhelua, paina
monitoiminäppäintä lyhyesti. Jotta voisit käyttää näitä toimintoja,
langattoman laitteen on tuettava Bluetooth Hands-Free Profile
1.5 -määritystä ja koputuspalvelun on oltava käytössä laitteessa.
Koputuspalvelu on verkkopalvelu.