Bluetooth Headset BH 803 - HF-laitteen asettaminen korvalle

background image

HF-laitteen asettaminen korvalle

HF-laitteessa on korvasanka, jonka avulla voit sovittaa laitteen hyvin
korvalle.

Jos haluat käyttää HF-laitetta ilman korvasankaa, työnnä kuuloke
varovasti korvaasi (1) ja suuntaa HF-laite suutasi kohti.

Jos haluat käyttää HF-laitetta korvasangan kanssa, aseta korvasanka
HF-laitteen takana olevaan pieneen aukkoon (2). Jos haluat käyttää
HF-laitetta oikealla korvalla, kierrä korvasankaa siten, että sanka on
Nokian logon oikealla puolella. Liu'uta korvasanka korvan taakse (3)
ja säädä korvasangan pituus työntämällä tai vetämällä sankaa. Aseta
HF-laite niin, että se osoittaa suutasi kohti (4).

Jos haluat käyttää HF-laitetta vasemmalla korvalla, kierrä korvasankaa
siten, että sanka on logon vasemmalla puolella (5).

1

2

3

4

background image

P e r u s k ä y t t ö

13

Irrota korvasanka vetämällä se varovasti HF-laitteesta.