Bluetooth Headset BH 803 - Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

background image

Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen

alkutilaan

Kun haluat poistaa kaikki pariliitosasetukset HF-laitteesta, pidä
monitoiminäppäintä painettuna ja siirrä sormeasi kolme kertaa
kosketusherkällä alueella kohti monitoiminäppäintä. Merkkivalo palaa
vuorotellen kaksi kertaa punaisena, vihreänä ja sinisenä. Kun asetukset on
nollattu, HF-laite siirtyy pariliitoksen muodostustilaan noin viideksi
minuutiksi (merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä).

background image

P e r u s k ä y t t ö

16

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta laite
alkutilaansa kytkemällä siihen laturi ja pitämällä samalla
monitoiminäppäintä painettuna. Alkutilaan palauttaminen ei nollaa
HF-laitteen asetuksia.

background image

T i e t o a a k u i s t a

17