Bluetooth Headset BH 803 - 4. Batterioplysninger

background image

4. Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og
aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet med
opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et
fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste
ladningen med tiden.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis enheden opbevares i varme eller
kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag.
Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt
eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet.
Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke
under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de
er beskadiget.

background image

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

18