Bluetooth Headset BH 803 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller nulstilling

Hvis du vil slette alle headsettets bindingsindstillinger, skal du trykke på
multifunktionstasten og holde den nede. Sæt fingeren på det
berøringsfølsomme område, og flyt den hen mod multifunktionstasten tre
gange. Indikatoren blinker skiftevis rødt, grønt og blåt to gange. Når
indstillingerne er slettet, er headsettet i bindingstilstand i omkring fem
minutter (den blå indikator blinker hurtigt).

Hvis headsettet holder op med at virke, selvom det er opladet, og du vil
nulstille det, skal du sætte opladeren i headsettet, mens du trykker på og
holder multifunktionstasten nede. Nulstillingen berører ikke headsettets
indstillinger.

background image

B a t t e r i o p l y s n i n g e r

17