Bluetooth Headset BH 803 - Overførsel af opkald mellem headsettet og mobilenheden

background image

Overførsel af opkald mellem headsettet og

mobilenheden

Du kan overføre opkaldet fra headsettet til en forbundet enhed ved at
trykke på multifunktionstasten og holde den nede i ca. fire sekunder
(headsettet slukker) eller ved at bruge tasterne på enheden. Du kan føre
opkaldet tilbage til headsettet ved at tænde for headsettet (og slutte det
til den forbundne enhed) eller trykke på multifunktionstasten og holde
den nede (når headsettet er tændt).

+

-

background image

A l m i n d e l i g b r u g

16