Bluetooth Headset BH 803 - Håndtering af opkald

background image

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge mobilenheden på normal vis,
når headsettet er tilsluttet enheden. Den blå indikator blinker under
opkaldet.

Hvis enheden understøtter genopkald til det senest kaldte nummer med
dette headset, skal du trykke på multifunktionstasten to gange, når der
ikke er nogen igangværende opkald.

Hvis enheden understøtter stemmestyrede opkald med headsettet, skal du
trykke på og holde multifunktionstasten nede i 2-3 sekunder, til
stemmestyrede opkald starter på mobilenheden. Fortsæt derefter som
beskrevet i enhedens brugervejledning. Stemmestyrede opkald kan ikke
benyttes under et opkald.

5

background image

A l m i n d e l i g b r u g

14

Når du modtager et opkald, blinker den blå indikator hurtigt, og du hører
en ringetone i headsettet. Hvis du vil besvare opkaldet, skal du trykke på
multifunktionstasten eller bruge tasterne på mobilenheden.

Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke på
multifunktionstasten to gange eller bruge tasterne på mobilenheden.

Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke på multifunktionstasten eller
bruge tasterne på mobilenheden.

Hvis du vil sætte et opkald i venteposition (eller gøre det aktivt), skal du
trykke på multifunktionstasten og holde den nede.

Du kan besvare et ventende opkald og sætte det aktuelle opkald i
venteposition ved at trykke på multifunktionstasten og holde den nede.
Du kan besvare et ventende opkald og afslutte det aktuelle opkald ved at
trykke kortvarigt på multifunktionstasten. Du kan skifte mellem det aktive
opkald og det ventende opkald ved at trykke på multifunktionstasten og
holde den nede. Du kan afslutte det aktive opkald og aktivere det
ventende opkald ved at trykke kortvarigt på multifunktionstasten. Hvis du
vil bruge disse funktioner, skal mobilenheden understøtte Bluetooth
Hands-Free Profile 1.5, og Banke på skal være aktiveret på enheden.
Banke på er en netværkstjeneste.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

15