Bluetooth Headset BH 803 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes headsettet

Tænd headsettet ved at trykke på og holde multifunktionstasten nede,
indtil headsettet bipper, og indikatoren begynder at lyse. Når headsettet
kan tilsluttes en forbundet enhed, blinker indikatoren langsomt grønt. Når
headsettet tilsluttes en forbundet enhed, og det er klar til brug, blinker
indikatoren langsomt blåt. Hvis der ikke er oprettet en binding mellem
headsettet og en enhed, tændes headsettet automatisk i bindingstilstand
(se “Oprettelse af en binding til headsettet” på side 10).

Hvis du vil slukke headsettet, skal du trykke på og holde
multifunktionstasten nede i mindst fire sekunder, indtil indikatoren lyser
rødt. Hvis headsettet ikke tilsluttes en forbundet enhed inden for ca. 30
minutter, slukker det automatisk.

background image

K o m g o d t i g a n g

10