Bluetooth Headset BH 803 - Oprettelse af en binding til headsettet

background image

Oprettelse af en binding til headsettet

1. Sørg for, at mobilenheden er tændt.

2. Tænd headsettet, hvis der ikke tidligere er oprettet en binding mellem

headsettet og en enhed. Headsettet tændes i bindingstilstand, og den
blå indikator begynder at blinke hurtigt.

Hvis der tidligere har været oprettet en binding mellem headsettet og
en anden enhed, og du vil oprette en binding mellem headsettet og din
enhed, skal du sørge for, at headsettet er slukket, og derefter trykke på
og holde multifunktionstasten nede, indtil den blå indikator begynder
at blinke hurtigt.

3. Aktiver mobilenhedens Bluetooth-funktion, og indstil den til at søge

efter Bluetooth-enheder. Se brugervejledningen til enheden for at få
yderligere oplysninger.

4. Vælg headsettet (Nokia BH-803) på listen over fundne enheder.

5. Indtast adgangskoden 0000 for at oprette en binding og oprette

forbindelse mellem headsettet og enheden. På nogle mobilenheder
skal du oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en
binding. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til
enheden. Det er kun nødvendigt at oprette en binding mellem
headsettet og enheden én gang.

Hvis bindingen oprettes, vises headsettet i mobilenhedens menu, hvor du
kan se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med enheden.

background image

K o m g o d t i g a n g

11