Bluetooth Headset BH 803 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi gør det
muligt at forbinde kompatible enheder
uden brug af kabler. En Bluetooth-
forbindelse kræver ikke, at der er fri
luftlinje mellem mobilenheden og
headsettet, men den indbyrdes afstand
mellem enhederne må højst være 10
meter. Jo tættere mobilenheden og
headsettet er på hinanden, jo bedre er
modtageforholdene. Det optimale
anvendelsesområde er vist med mørkegrå
farve på billedet. Forbindelsen kan blive udsat for interferens på grund af

<10m

background image

I n t r o d u k t i o n

6

afstand og hindringer (vist med lysegrå farve) eller andre elektroniske
enheder.

Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der
understøtter følgende profiler: Headset Profile 1.1 og Hands-Free Profile
1.5. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres
kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-
teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din
tjenesteudbyder.

background image

K o m g o d t i g a n g

7